शारीरिक शीतलन र चिसो कम्प्रेस

  • Cold compress

    चिसो कम्प्रेस

    चिकित्सा चिसो कम्प्रेसले स्थानीय केशिका संकुचन बनाउँदछ, स्थानीय भीडलाई कम गर्दछ, स्नायु टिपको संवेदनशीलता कम गर्दछ र दुखाइ कम गर्दछ, शान्त हुन्छ र ज्वरोलाई कम गर्दछ, स्थानीय रगत प्रवाह कम गर्दछ, सूजन र पीसीय प्रसार रोक्न सक्छ।