मस्करा

  • Mascara

    मस्करा

    बरौनी जराबाट आफूलाई जबरजस्ती गर्न चाहन्छौं, बरौनी क्लिप पछाडि जराको स्थितिमा स्थिर गरेपछि, फेरि हल्का माथि माथि घुमाउनुहोस्, sections खण्ड क्लिपको लागि विभाजन गर्नुहोस् सामान्यतया लिनुहोस्, र अधिक बरौनी पुच्छरको नजिक हुनुहोस्, आफूलाई बढी हल्का पार्नुहोस्, प्राकृतिक हुन सक्दैन अन्यथा