ओठको स्याहार

  • Lip scrub

    लिप स्क्रब

    ओठको स्क्रबले कस्तो भूमिका खेल्छ? गिरावटमा, मौसम सुक्खा छ, र यसले समयमै ओसलाई पूरक पनि गर्न सक्दैन, ओठहरू पनि सुख्खा देखिन सजिलो छ, वा छाला सफा गर्न, र छालालाई शुद्ध पार्न, हातले तान्नको लागि होइन, तर तपाईं नयाँ उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ओठ स्क्रब यसले प्रभावी रूपमा प्रयोगशालाको मन्त्रालयको कटिन हटाउन सक्छ।
  • Lip mask

    लिप मास्क

    लिप मास्क भनेको "मास्क" हो, प्राय: ओठको मास्कको लागि चेम्फर साधारण सामग्रीहरू र कार्यशील सामग्रीहरूको ओसिलो परत, नमी नरमाइदिनु भनेको ओठको मास्कको प्रयोग गर्नु हो, वृद्ध कटिनलाई हटाउनु हो, ओठ र चमकको लागि पोषण प्रदान गर्नु हो, ओठको फिक्का हुन्छ।